Støtte i egen bolig

Det virkelige liv – på hver sin måde

Jeppe og Mathias som smiler

Individuel støtte

Hvis du bor i egen lejlighed og oplever, at det er svært at klare på egen hånd, kan du ansøge kommunen om bostøtte. Når du ansøger om dette, vil du sammen med din sagsbehandler finde ud af, hvilke områder du har brug for hjælp til. Det kan være fx støtte til planlægning af de huslige opgaver – og måske få hjælp til at komme i gang med det. Det kan handle om økonomi, e-boks, MitId.dk, ledsagelse til møder eller hjælp til at forstå de breve du modtager i e-boks. Det kan også omhandle, at du fx har brug for hjælp til at finde en ny bolig og få udfyldt det man skal på borger.dk, søge boligstøtte, indskudslån osv.

Sagsbehandleren vurderer hvor meget støtte, der er brug for pr. uge og derefter laves en bevilling på støtten. En bostøtte kan være fra kommunens eget bo-støtteteam – men det kan også være en medarbejder fra Bo/Skole/Job.


Bostøtterne, der er ansat hos Bo/Skole/Job, støtter op omkring de mål, der er lavet med sagsbehandleren. Vi har stor erfaring på området, vi er fleksible og gode til at finde løsninger, så du får mest muligt ud af den støtte du får. Bostøtterne hos Bo/Skole/Job er kompetente inden for det autismefaglige område, vi laver individuelle løsninger og vi tænker helhedsorienteret. Det betyder, at det handler om at skabe balance for dig i dit liv – både i hverdagen, i arbejdslivet og i fritiden – så du kan lykkes med at bo i egen bolig.  

Mathias som står med glasrens og klud

Kontakt os i dag

Ring til Jelva på mobil 20458099 eller på mail jelva@boskolejob.dk