Om os

Værdier og faglige metoder

Helt grundlæggende ser vi, at alle mennesker er unikke. Det er vores fornemmeste opgave at støtte den unge til udvikling af netop de kompetencer, der er brug for, så der sikres trivsel og livskvalitet for den enkelte. Vi anerkender, at det er helt forskelligt, hvad der er vigtigt for den enkelte og støtter på vejen mod størst mulig selvstændighed. Relationspædagogikken udgør vores fundament, og specialpædagogikken er den metodiske ramme.
Dette betyder helt grundlæggende, at vi ser kvaliteten af sammenspillet med vores elever som 

afgørende for læring og udvikling.

Selfie af Keld og Dan på papirtårnet

Individuelt tilrettelagt

Alle vores forløb er tilrettelagt ud fra den enkeltes forudsætninger.
Vi arbejder med en pædagogik, der er skræddersyet den enkelte med udvikling af individuelle strategier. Vi tilbyder selvforståelsesforløb og udarbejder stressprofiler for at klæde den unge bedst muligt på ift. at kunne deltage i voksenlivet.
Vores fokus er altid på, at den unge rustes til at mestre livets op og nedture bedst muligt.

I vores arbejde har vi i høj grad fokus på at eleven oplever:

  • SELVFORSTÅELSE
  • MEDINDDRAGELSE
  • MEDINDFLYDELSE
  • EJERSKAB
  • MESTRING

Til at understøtte dette bruger vi metodiske visuelle søjlemål og arbejder med individuelle fokusområder. For elever på bo-kollegierne afholdes ugentlige udviklingssamtaler og for de eksterne forløb laves der individuelle aftaler om forløbssamtaler. 
Vi har høj fokus på det autismefaglige område og vi deltager løbende i kurser, hvor vi opdateres på de nyeste tendenser og forskning indenfor de områder, som vi beskæftiger os med.
Under forløbene arbejder vi specifikt med at træne de eksekutive funktioner, som omfatter fx planlægning og organisering, igangsætning, motivation, tidsfornemmelse, sammenhængsforståelse, kommunikation og sociale kompetencer.

Se vores præsentationsvideo

Hvem er vi?

På Bo/Skole/Job er vi omtrent 20 ansatte, der dedikeret arbejder på at skabe den allerbedste ramme for eleverne, som vi samarbejder med og om. Vi har en høj faglighed og personalegruppen er sammensat af pædagoger, lærere, ergoterapeuter og socialrådgivere mv., som alle er dygtige til relations arbejde. Vi lægger vægt på, at være til stede når eleverne har brug for støtte, og vi er fleksible i den måde vi arbejder på, så den enkelte kan føle sig imødekommet og tryg i hverdagen.

Vi er kendt for:

  • Vi er en troværdig samarbejdspartner ->

          vi gør, dét vi siger, vi gør!

  • Vi er helhedsorienterede, idet der tages hånd om det hele liv.
  • Vi baserer vores arbejde på fagligt kvalificeret relations- og specialpædagogik.
  • Vores indsats er rettet mod det “virkelige” samfundsliv – med fokus på borgerens eget ansvar!
  • Vi udarbejder dokumentation af høj kvalitet.
Let's Get Started grafisk billede
Jelva som sidder på en stenbænk forstander Bo/Skole/Job

Hvad kan vi?

På Bo/Skole/Job har vi mange års erfaring i arbejdet med unge med autisme, ADHD, ADD og generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Vi benytter os af forskellige materialer og visuelle redskaber i arbejdet. Er der materiale vi ser et behov for, så udvikler vi det. Helt grundlæggende er vi meget omstillingsparate – det vigtigste er, at forløbene er individuelt tilrettelagt, og at den unge er med i processen – og finder vej til 

det virkelige liv på hver sin måde.

Frokost i sneen 2023
STU skitur 2023 Hafjell fællsskab sammenhold
orange, grønne, blå og gule bolde med logo
Oliver går armgang og træner motorikken

Kontakt os i dag

Ring til Jelva på mobil 20458099 eller på mail jelva@boskolejob.dk