Bokollegierne

Stavangervej     Ladelundsvej    Bredhøj

Bokollegie og bostøtte

Inden du skal bo i egen lejlighed, kan der være brug for at få lært de ting, man skal kunne for at lykkes med at bo selv. På Bo/Skole/Job bor du på et kollegie sammen med andre unge, hvor du har dit eget værelse. Det du øver dig på her kan fx være at lære at købe ind, lave mad, gøre rent, vaske tøj, ordne badeværelse, klare personlig hygiejne, finde en fritidsinteresse, have en god døgnrytme og være social med andre mennesker. Det handler også om at forstå sin økonomi, få lavet et budget, kigge i e-boks/Mit.dk, deltage i møder og bestille tid fx hos lægen eller andet. Sammen med dig finder vi frem til de elementer, som du har brug for at øve dig på – vi aftaler nogle mål sammen -og støtter vi dig i at lære at klare dig selv. Når du bor på Bo/Skole/job er der en egenbetaling til husleje og mad. Huslejen afhænger af, hvilken ydelse du får fra kommunen. 

Hvis der fremadrettet vil være brug for bostøtte, når du skal bo i egen lejlighed, hjælper vi med at beskrive støttebehovet til din sagsbehandler.
Nedenfor kan du se en kort beskrivelse af de tre bo-kollegier vi har i Silkeborg.

Stavangervej gårdhave bokolegie botilbud STU

Bokollegegiet Stavangervej

Stavangervej er et kollegie i naturskønne omgivelser, med plads til 12 elever.
Kollegiet består af to sammenhængende huse med plads til 6 elever i hver. Hver elev har eget værelse og møblerer det selv (bortset fra klædeskab). Man deler badeværelse med 1 eller 2 andre elever.
Hvert hus har et fælles køkken og fungerer som bofællesskab. Mellem husene er der en fælles opholdsstue. Derudover er der et fælleshus med god plads til aktiviteter, bl.a. TV-stue. De unge skiftes til at lave mad og der er botrænerne, der hjælper med dette, hvis du har brug for det. I hverdagen er botrænerne i husene fra 7-10 om formiddagen og igen fra 12-21. Der er ikke en fysisk nattevagt, men man kan altid ringe til den, der har vagt. I weekenden kommer botrænerne et par gange – måske er der en tur et sted hen eller der skal handles ind – og så laver han eller hun mad søndag aften, hvor vi spiser sammen. På Stavangervej er der også kontorer, hvor medarbejderne arbejder og det er også her der ofte afholdes møder.
Stavangervej ligger tæt på indkøb og med gode busforbindelser til midtbyen. Vi har en hyggelig gårdhave, græsplæne og fodboldbane.

Bokollegiet Ladelundsvej

I området i Silkeborg, der hedder Hvinningdal, ligger bokollegiet Ladelundsvej. Vi kalder det LA. Her bor 8 unge i et stort parcelhus. Her er bostøtter, som møder ind hver dag/aften og yder individuel støtte. Bostøtten kommer også i løbet af weekenden. 

Når man bor på LA skiftes man til at lave mad og får hjælp til det, hvis man har brug for det – og ligesom på Stavangervej finder vi i fællesskab frem til hvilke mål, der er for din udvikling ift. at komme til at bo selv.

Bokollegiet LA ligger i et roligt boligkvarter med udsigt ind over byen, og der er busforbindelser derfra. LA har en stor have og terrasseområder.

Ladelunsdvej botilbud autismetilbud STU bostøtte botræning §85
Bredhøjsvinget bofællesskab med bostøtte

Bokollegiet Bredhøj

På Bredhøjsvinget i Silkeborg ligger et hus med plads til 6 unge. De der bor her, har alle boet på bokollegie på LA eller Stavangervej forinden. De har ønsket fortsat at være del af et bofællesskab og har valgt at bo på Bredhøj. Her er der mulighed for socialt samvær og bostøtte til hverdagsgøremålene, som der fortsat kan være brug for hjælp til at fastholde. De unge er afklaret ift. arbejdsmarked og uddannelse. Der er unge der er i fleksjob og også nogle som har en førtidspension.
Bredhøj ligger nær butiksområdet Nørrevænget, der er gode busforbindelser til midtbyen og huset ligger lige op mod et stort skovområde.

botræning bo/Skole/Job
Mathias Og Thilde
Mathias Grydeske

Kontakt os i dag

Ring til Jelva på mobil 20458099 eller på mail jelva@boskolejob.dk