Erhvervsafklaring

Udviklingsforløb rettet mod Job eller uddannelse.

Kvinde som binder blomster

Udviklingsforløb rettet mod job eller uddannelse

På Bo/Skole/Job kan du få et forløb, hvor dine muligheder for uddannelse og erhvervsliv afklares. Det kan foregå imens du bor på bo-kollegie, men du kan også være tilknyttet, som det vi kalder eksterne elev – altså hvor du bor i egen lejlighed, i andet botilbud eller hjemme hos dine forældre.
Forløbene foregår i tæt samarbejde med en erhvervsvejleder fra Bo/Skole/Job. Vi finder frem til hvilke muligheder der er for dig. Det kan fx være du ønsker ordblindeundervisning, få din afsluttende 9. kl. eksamen, enkeltfag på HF eller at blive klar til at deltage på den 3-årige HF.
Måske ønsker du ikke længere at gå i skole/uddannelse og så afklarer vi dine erhvervsmuligheder gennem praktikforløb, der er tilpasset din situation og forudsætninger. Erhvervsvejlederen hjælper med at finde en virksomhed, hvor praktikken kan foregå. Vi har tæt opfølgning på hvordan forløbet går og om der er brug for justeringer. Vi laver beskrivelser af de arbejdsvilkår, der gælder for dig til Jobcentret, så der kan findes en løsning, så du kan trives på arbejdsmarkedet.

Eksempler på praktikområder

Vi laver erhvervsafklaringer indenfor alle brancher. Praktikkerne foregår altid i virksomheder i og omkring Silkeborg. Vi oplever, at det skaber arbejdsglæde og mening, når de opgaver man hjælper med er virkelige opgaver, som har værdi for virksomheden – og det giver anerkendelse og øget trivsel, at være en del af en medarbejdergruppe.
Formålet med forløbene er at;

 • Udvikle og øge arbejdsmarkedsparatheden – altså at man lærer de ting man skal kunne for at få og fastholde et arbejde.
 • Udvikle nye praktiske, faglige, personlige og sociale færdigheder
 • Du får erfaring med arbejdsmarkedet og øger selvstændighed ift. at kunne varetage et arbejde.
 • Tilføre positive oplevelser og skabe et godt fundament for øget trivsel og udvikling.

Eksempler på beskæftigelsesområder;

 • Lager
 • Transport
 • Børn, ældre og omsorg
 • Køkken
 • Mekaniker
 • Håndværk (fx tømrer)
 • Produktion/montage
 • It
 • Kontor
 • Landbrug
Mekaniker som arbejder i bagagerum

Kontakt os i dag

Ring til Jelva på mobil 20458099 eller på mail jelva@boskolejob.dk