Bestyrelsen for Bo/Skole/Job

Bo/Skole/Job er en selvejende institution. Vi har en bestyrelse, der består af  7 medlemmer, som er udpeget dels af Jysk Børneforsorg/Fredehjem og af bestyrelsen. Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for Bo/Skole/Job. 

Til bestyrelsesmøderne deltager Jelva Fiskbæk og Stine Trust. Keld Thomsen er udpeget som medarbejderrepræsentant og deltager ligeledes til møderne.

Bestyrelsen for Bo/Skole/Job

Birger Rask

Bestyrelsesmedlem udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem


Tidligere leder af Kirkens Korshær i Silkeborg.

Camilla Puggaard Holst

Næstformand og bestyrelsesudpeget erhvervsrepræsentant


Direktør for Skandinavisk Http. Forældre til ung i målgruppen.

Lene Cecilie Skov Mogensen

Udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem


Regnskabsfører på Møldrup optagelseshjem. Uddannet lærer og Can.scient.pol. Tidligere folkeskolelærer og akademisk medarbejder.

Jette Thorup Nielsen

Bestyrelsesudpeget forældrerepræsentant


Inklusionscentret-specialklasselærer på Sølystskolen. Uddannet lærer, diplom i specialpædagogik og neuropædagogik.

Jacob Klith Frost

Bestyrelsesudpeget fagperson


Borgerrådgiver og medejer af virksomhed med fokus på undervisning og udvikling indenfor det specialiserede socialområde

René Prang

Bestyrelsesmedlem udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem


Direktør for AC Service. Tidligere praktikinstruktør på teknisk skole i Viborg.

Marianne Holst Nielsen

Formand, bestyrelsesmedlem udpeget af Jysk Børneforsorg/Fredehjem


Partner og konsulent i Skoleri.dk, Konsulent ved Center for ADHD, Ekstern lektor ved Psykologisk Institut, mange års erfaring fra bestyrelsesarbejde og som leder i bl.a. Magistratafd. for børn og Unge Aarhus Kommune