Selvforståelse og stressprofil

Individuelle forløb rettet til dig der har autisme

Personer som klatrer i træ

ASF Selvforståelse og stressprofil.

På Bo/Skole/Job tilbyder vi individuelle forløb til dig, der har autisme. Forløbene hedder ASF Selvforståelse og ASF Stressprofil. Det er to selvstændige forløb – men de kan kombineres efter ønske.
Forløbene er individuelt tilrettelagt, ift. dine forudsætninger, og der er mulighed for, at du kan have en bisidder med, hvis du ønsker det. 

I begge forløb udarbejdes materiale, som du fremadrettet kan bruge i processen til at lære dig selv bedre at kende samt forståelse til og fra omverdenen ift. at være en person med autisme. 
Forløbene har til formål at øge din forståelse for dig selv med autismediagnose – og hvad det betyder ift. at kunne klare sig i samfundet, i hverdagen, i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Det skal støtte dig i bevidstheden om dine styrker og udfordringer – og din evne til at mestre disse.
Forløbene kan bevilliges via sagsbehandler i socialafdelingen eller jobcentret. Hvis du er elev på bo-kollegiet kan forløbene indgå som en del af indskrivningen. Der er mulighed for online-deltagelse i forløbene.

Helt konkret arbejder vi med emner som

  • Forskel på NT (neurotypisk tænkning og ASF (Autisme tænkning).
  • De eksekutive funktioner – herunder forestillingsevnen.
  • Kommunikation og det sociale.
  • Sanse-sensitivitet.
  • Redskaber til at mestre.


Ifm. stressprofilen arbejder vi over 4-5 samtaler med;

  • Afdækning af grundlæggende stress og sammenhængen med autismen.
  • Individuelle advarselstegn, beskyttende faktorer.
  • Anbefalinger og guide til omgivelserne.

For begge forløb gælder det, at der laves en gennemgang af forløbet og materialet til slut. Også her er det helt ok, og en god idé, at have bisidder med. Det kan være forældre, samlever/kæreste, sagsbehandler o.lign. På den måde er der flere der har mulighed for, at udvide forståelsen for dig og din situation.

Kontakt os i dag

Ring til Jelva på mobil 20458099 eller på mail jelva@boskolejob.dk