Målgruppebeskrivelse og visitation

Bord opdækket med brochurer og småkager

Til sagsbehandlere

Bo/Skole/Job er et fleksibelt bo-og udviklingstilbud rettet mod uddannelse eller job. Det retter sig mod unge, der har brug for et midlertidigt botilbud med udvikling og afklaring i fokus.
Forløbene kan tilrettelægges ud fra kommunens ønsker og indenfor rammen af vores kerneydelser. Vores tilbud er fortrinsvis §107 og §85 tilbud (på bo-kollegie eller i egen bolig), serviceloven samt bevillinger efter LAB-loven. Forløbene er helhedsorienterede og skræddersyet den enkelte.

Målgruppe til bo-kollegie

Målgruppen er unge fra 18-26 år med udviklingsforstyrrelser – herunder særligt autisme, ADHD, ADD, generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Eleverne skal have realistiske forudsætninger for at komme til at klare praktikforløb i en virksomhed eller passe skole/uddannelse (fx STU).
Det centrale i den unges udfordringer kan ikke være kriminalitet eller stofmisbrug, hvis man skal bo på Bo/Skole/Job.
Forud for optagelse vil der være besøg og samtale med elev, sagsbehandler og evt. forældre/værge/kontaktperson.
Forsørgelsesgrundlaget er typisk uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og førtidspension.

Målgruppe og visitation til de eksterne tilbud, herunder;

  • Bostøtte i egen bolig, 
  • erhvervsafklaring, 
  • find fleksjob, 
  • STU, 
  • ressourceforløb
  • ASF Selvforståelse of Stresprofil
  • Sensorisk profil

Målgruppen for de eksterne forløb er unge og voksne i alderen 17-50+ år, der har behov for specialpædagogisk indsats. Herunder særligt unge og voksne med autisme, ADHD, ADD, generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser.
Kontakt Jelva Fiskbæk eller Stine Trust for besøg, tilbud eller visitation.

Lasse på en stige

Hvert år deltager vi i en række uddannelsesmesser, for unge med særlige behov. Kig forbi messestanden og få vores materiale og en snak om dine muligheder på Bo/Skole/Job. Se mere under fanen “Brochurer og materialer”, hvor du finder printvenlige udgaver.

Kikkert Papir
orange, grønne, blå og gule bolde med logo
Fælles frokost 2023

Se vores præsentationsvideo

Mød Lene der her fortæller om Bo/Skole/Job. 

Kontakt os i dag

Ring til Jelva på mobil 20458099 eller på mail jelva@boskolejob.dk