Image

Et tilbud rettet mod uddannelse eller job

Bo/Skole/Job er et tilbud til dig, der har brug for en hånd i ryggen, i forhold til at bo for dig selv og komme i uddannelse eller få job.

Du har typisk haft indlæringsvanskeligheder i skolen.

Du vil gerne bo sammen med andre.

Du vil gerne have en uddannelse eller et job, men er ikke helt klar.

Du mangler det sidste for at klare dig selv og vil gerne lære det.

Botræning

Bo/Skole/Jobs botræning har som mål at ruste eleverne til så vidt muligt at klare de almindelige daglige gøremål og få hverdagen til at fungere.

Udviklingsforløb

Bo/Skole/Jobs udviklingsforløb er individuelle og tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og evner.

Hjemmevejledning

Bo/Skole/Job tilbyder vejledning til personer i egen bolig, der tilhører målgruppen.

image

Hvem er vi?

Bo/Skole/Job har siden 1991 været en selvejende institution under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Bo/Skole/Job består af

  • 2 interne botræningskollegier - Stavangervej og Ladelundsvej
  • 2 deleboliger - Resedavej og Bredhøj
  • en klub på St. Blichersgade
  • en ekstern afdeling.
Image

Regodkendelsesrapport

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer.
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Sponsorer der støtter Bo/Skole/Job´s sociale arbejde

Client 1
© 2018 Bo/Skole/Job - Silkeborg. All Rights Reserved.
facebook_page_plugin